niezalogowany | english  
start  aktualności  dodaj foto  rejestracja  zaloguj  FAQ  uwagi  kontakt


Regulamin

Trochę zasad

REGULAMIN

Regulamin serwisu społecznościowego Pokacycki.eu

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego Pokacycki.eu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Grupy POKA jako podmiotu prowadzącego Serwis.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z i przestrzeganie treści i postanowień Regulaminu.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Grupa POKA.

 

§ 2

Definicje

 1. Pojęcia wymienione w poniższych punktach należy rozumieć następująco:
 1. Grupa POKA - zespół Administratorów i właścicieli Serwisu.
 2. Serwis - serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym pokacycki.eu.
 3. Użytkownik  -  osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.
 4. Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.
 5. Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Grupę POKA miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać Dane.
 6. Profil - udostępnione Użytkownikowi przez Grupę POKA miejsce w Serwisie, w którym opublikowane są Dane w sposób zgodny z konstrukcją Serwisu i uprawnieniami Użytkownika.
 7. Profil oficjalny - oficjalne Profile osób fizycznych i/lub osób prawnych utworzone przy udziale Grupy POKA.
 8. Login - nazwa wybrana przez Użytkownika, indywidualna i niepowtarzalna, niezbędna do uzyskania dostępu do Konta.
 9. Komentarz - wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie, dotyczącej zdjęcia lub innych Danych opublikowanych przez dowolnego Użytkownika w Serwisie.
 10. Czarna Lista – osobista lista Użytkowników, którzy nie mają możliwości przeglądania Profilu Użytkownika.
 11. Ban - blokada dostępu do Serwisu nałożona na Użytkownika za nie przestrzeganie zasad Regulaminu.
 12. Administrator - osoba wskazana przez Grupę POKA zarządzająca Serwisem.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu.
 2. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestrującego i weryfikacji Konta.
 3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych informacji, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.
 4. Weryfikacja Konta polega na kliknięciu w link aktywacyjny podany w e-mailu wysłanym przez Serwis.
 5. Ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z bezpłatnych funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik, który pomyślnie ukończył proces rejestracji oraz zaakceptował regulamin Serwisu ma prawo do:
 1. założenia Konta i Profilu w Serwisie,
 2. wprowadzania, edycji i usuwania swoich Danych,
 3. przeglądania Profili innych Użytkowników,
 4. głosowania na zdjęcia innych Użytkowników, nie więcej niż jeden raz na jedno zdjęcie.
 5. publikowania Komentarzy.
 1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zachowywania się zgodnego z dobrymi obyczajami oraz netykietą.
 2. W szczególności Użytkownik nie może:
 1. publikować Danych naruszających przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. używać zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, prowokacyjnych oraz naruszających godność innych Użytkowników lub osób nie korzystających z Serwisu,
 3. zachęcać do odwiedzin innych serwisów internetowych,
 4. zachęcać do kontaktu bezpośredniego podając jakiekolwiek informacje ułatwiające kontakt, w szczególności adresy e-mail, adresy pocztowe, numery komunikatorów internetowych, numery telefonów,
 5. rozsyłać treści komercyjnych lub niechcianych do innych Użytkowników lub używając Komentarzy.
 1. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik nie może przekazywać hasła do Konta osobom trzecim.
 3. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik, który je zarejestrował.
 4. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie lub poprzez kontakt z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Serwisem.
 5. Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika tymczasowo lub trwale w przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik nie może usunąć zablokowanego Konta.
 7. Administrator ma prawo usunąć Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania.
 8. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie Umowy.
 9. W przypadku potwierdzonej Śmierci Użytkownika, przedmiotowe Konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte.
 10. Blokada konta wiąże się z blokadą wszystkich treści użytkownika z wyłączeniem Komentarzy.

 

§ 4

Dane

 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Dane umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w Komentarzach
 2. Grupa POKA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie Danych przez osoby trzecie.
 3. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby usuwać lub blokować Dane niezgodne z Regulaminem.
 4. Użytkownik publikując Dane oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych przez siebie Danych.
 5. Użytkownik nie może publikować zdjęć prezentujących oczy, nos lub narządy płciowe.
 6. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu bezterminowej licencji na wykorzystywanie wszystkich zamieszczanych przez siebie Danych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili publikacji Danych, a także wynalezionych w przyszłości.  
 7. Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania, kompresowania oraz edycji Danych Użytkownika bez wcześniejszego informowania.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia dowolnych Danych bez podania przyczyny. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu zamieszczonych przez niego Danych.

 

§ 5

Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie http://www.pokacycki.eu/messages/contact
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez informację publikowaną w procesie logowania do Serwisu
  Aktualności
To już jest koniec...
(2016-08-08 22:25:05)
rodzy, wierni cyckooglądacze   Po wielu latach dostarczania Wam piękna, mu... więcej


Wasze opinie
(2012-01-29 17:24:47)
Z prawej strony portalu dodaliśmy widget pozwalający na dodanie Waszych sugestii związanych ze... więcej


ODZYSKANE stare ZDJĘCIA znowu dostępne!
(2011-11-26 12:36:51)
Uwaga! Uwaga! dzięki dobrodziejstwom techniki, udało się nam odzyskać prawie półtora ... więcej


O pokacycki słów kilka - artykuł
(2011-11-08 22:24:47)
Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Pokacycki i o nas? Jeśli tak to zapraszamy serdecznie... więcej


Chcesz być w ogólnopolskim tygodniku?
(2011-09-19 21:23:52)
Pokacycki pojawiały się w wielu gazetach, min, w Fakcie, Przekroju, Polska The Times. Teraz mam... więcej


E-mail aktywacyjny interia.pl
(2011-03-03 20:31:53)
Zanotowaliśmy problemy z dostarczaniem e-maili aktywacyjnych na pocztę w domenie interia.pl.... więcej


Zmiana serwera
(2010-02-06 21:01:30)
Pokacycki zmieniły serwer! Od wczoraj trwały przenosiny na nowy szybszy serwer , nieste... więcej


Pokacycki na Onet.pl i w tygodniku Wprost
(2009-12-09 18:55:43)
Mieliśmy przyjemność zaistnieć w artykule zaprezentowanym na głównej stronie Onetu. T... więcej


Wszystko czego chcieliście się dowiedzieć o pokacyckach, ale baliście się zapytać.
(2009-08-17 23:52:22)
... więcej


Cennik reklam
(2009-06-10 01:41:18)
Udostępniliśmy cennik reklam. Reklamę może zamówić u nas każda osoba i firma. Szczeg... więcej
start  aktualności  dodaj foto  rejestracja  zaloguj  FAQ  uwagi  kontakt
Media o nas   Reklama   Regulamin   Cookies     0.188686